Δύναμη δορών της μυρωδιάς

May 18, 2019
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δύναμη δορών της μυρωδιάς

Δημιουργήστε μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση και μόνιμες μνήμες που συνδέονται με το εμπορικό σήμα σας. Διαφοροποιήστε την επιχείρησή σας με μια συνήθεια-προσαρμοσμένη μυρωδιά η αίσθηση μυρωδιάς που μας είναι ο περισσότερο δεμένη στη μνήμη και τη συγκίνηση επειδή είναι η μόνη αίσθηση που συνδέεται με το επιχείλιο σύστημα του εγκεφάλου. Το επιχείλιο σύστημα ρυθμίζει τη συγκίνηση και τη μνήμη.

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δύναμη δορών της μυρωδιάς  0